วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

นำนักเรียนศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินทร

๘ กันยายน ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสัมมาราม และ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินทร

ชมภาพเพิ่มเติมhttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.112385258867770.14211.100002888901831&type=1

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

สอนเด็กมัธยมสร้างบล๊อกเพื่อการศึกษา

จุดประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนแสดงศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างบล๊อกของตนเองได้
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้างวิชาการในระบบออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงานยุโรป

๗-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผอ.สุริยา ทับน้อย ไปศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี